Strona główna » Delegacja powiatu na Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Delegacja powiatu na Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

przez Nikodem

W czwartek, 19 października, odbyła się wyjątkowa konferencja w Warszawie. Wydarzenie zorganizowane pod hasłem „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania” miało na celu podsumowanie serii konsultacji społecznych dotyczących projektów ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Konsultacje te miały miejsce w czerwcu, lipcu, wrześniu i październiku bieżącego roku.

Konferencję wzbogaciła obecność delegacji z powiatu gnieźnieńskiego, na czele której stała wicestarosta Anna Jung. Towarzyszyły jej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, Dorota Perlik, oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie, Małgorzata Owczarzak-Musiałowska. To wydarzenie zgromadziło znaczną liczbę ekspertów, działaczy społecznych i przedstawicieli organizacji non-profit z całego kraju.

Początek konferencji poświęcono przedstawieniu projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję” przez dr. Krzysztofa Kurowskiego, Przewodniczącego Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, oraz dr. hab. Pawła Kubickiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ich wystąpienia stanowiły wprowadzenie do tematu i ukazały, jak ważne jest wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce.

Następnie, odbyły się wystąpienia prelegentów, które zwracały uwagę na istotne aspekty wdrażania Konwencji. Monika Wiszyńska-Rakowska, Pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw osób z niepełnosprawnościami, przedstawiła sprawozdanie z wykonywania Konwencji w Polsce. Catherine Naughton, dyrektor European Disability Forum, skupiła się na trendach wdrażania Konwencji w Europie. Dr. Marta Sałkowska z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego omówiła konsultacje społeczne prowadzone w celu wypracowania nowej ustawy wdrażającej Konwencję.

Po przerwie, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach podzielonych na trzy bloki tematyczne:

*Godność, podmiotowość, przeciwdziałanie dyskryminacji – Prezentacje ekspertów, takich jak mec. Anna Błaszczak-Banasiak, dr. Robert Trzaskowski i dr. Jarosław Zbieranek, dotyczyły zmian w prawie, w tym zasad wyrównywania szans i przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych.
*Mieszkanie, budżet osobisty, wsparcie w środowisku lokalnym – Ten blok koncentrował się na nowych elementach systemu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, włączając w to Centra Niezależnego Życia, Indywidualny Pakiet Wsparcia, mieszkalnictwo i WSM.
*Zdrowie, zatrudnienie, dostępność – Prezentacje poruszały kwestie dostępności w obszarze zdrowia, zatrudnienia, dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Dyskusje podczas warsztatów miały na celu wypracowanie propozycji zmian i usprawnień w procesie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce.

Podczas konferencji, wicestarosta Anna Jung poruszyła niezwykle istotny temat dotyczący seksualności osób niepełnosprawnych. Jej inspirująca wypowiedź spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i wywołała ożywioną dyskusję na temat praw i potrzeb osób niepełnosprawnych w dziedzinie seksualności. Jednocześnie dyrektorzy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej skupili się na innym aspekcie wyzwań, m.in. koncentrując się na problemach związanych z dostępem do mieszkań dla osób opuszczających domy dziecka oraz z dostępem do wykwalifikowanego personelu medycznego dla mieszkańców domów pomocy społecznej. Te istotne tematy były częścią szerszej dyskusji na konferencji, ukazując kompleksowość wyzwań związanych z prawami i jakością życia osób niepełnosprawnych.

Konferencja „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania” była ważnym krokiem w procesie wdrażania Konwencji i stworzenia bardziej inkludującego społeczeństwa. Uczestnicy mieli okazję do wymiany poglądów i wspólnego rozważania, jak poprawić sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce. Ostateczny sukces tych wysiłków będzie miał ogromne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami w kraju.

Konferencja „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania” była kolejnym krokiem w kierunku budowy bardziej dostępnego, włączającego i zrozumiałego świata dla osób niepełnosprawnych. Prace nad wdrażaniem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce nadal trwają, a dalsze działania i dyskusje z pewnością przyczynią się do tworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

fot. dzięki uprzejmości Moje-Gniezno.pl

You may also like

Zostaw komentarz