Strona główna » Powiat Gnieźnieński dostępnym samorządem

Powiat Gnieźnieński dostępnym samorządem

przez Nikodem

Projekt „Dostępny samorząd-granty” zakończył się z sukcesem, a Powiat Gnieźnieński otrzymał znaczące dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2. Głównym celem tej inicjatywy było zwiększenie dostępności do usług publicznych, zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Anna Jung, wicestarosta gnieźnieński, zaznacza, że projekt przyczynił się do znaczącej poprawy dostępności starostwa dla osób z różnymi potrzebami. Modernizacja toalety dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku oraz wyposażenie w przydrzwiowe tabliczki informacyjne z oznaczeniami dotykowymi w alfabecie Braille’a to tylko część działań podjętych w ramach tego projektu.

Dodatkowo, w budynku Starostwa zainstalowano terminal multimedialny umożliwiający dostęp do strony internetowej urzędu oraz sprawdzenie planu urzędu, co ma ułatwić nawigację klientom wydziału. Doposażenie wind w zmodernizowane panele z informacją głosową o kierunku jazdy, otwieraniu i zamykaniu drzwi oraz piętrze, na którym winda się zatrzymuje, stanowi dodatkowy element poprawiający dostępność budynku.

Inwestycja objęła także zakup oprogramowania umożliwiającego tworzenie aktywnych formularzy w pliku PDF oraz redakcję tekstu zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej. Całość tych działań ma na celu uczynienie starostwa jeszcze bardziej przyjaznym i dostępnym dla wszystkich jego użytkowników, co jest ważnym krokiem w kierunku usprawnienia usług publicznych dla mieszkańców powiatu Gnieźnieńskiego.

You may also like

Zostaw komentarz