Strona główna » Podpisanie umowy dot. zadania ,,Przebudowa dróg gminnych w m. Owieczki, gmina Łubowo”

Podpisanie umowy dot. zadania ,,Przebudowa dróg gminnych w m. Owieczki, gmina Łubowo”

przez Nikodem

Dnia 4 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Łubowie miała miejsce ceremonia podpisania umowy dotyczącej projektu „Przebudowy dróg gminnych w miejscowości Owieczki, w gminie Łubowo”.

Wykonawcą tego zadania została firma POLBUD POLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Padniewku 65, 88-300 Mogilno, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Fabiana Polaka, wyłoniona w procesie przetargowym.

Projekt obejmuje przebudowę istniejących dróg gminnych w miejscowości Owieczki w gminie Łubowo, tworzących fragment drogi gminnej o numerze 285018P. Prace obejmują dwie drogi gminne o długości 389,20 metra i 277,85 metra, gdzie szerokość dróg wynosić będzie 4,5 metra, natomiast chodniki zostaną poszerzone do 1,80 metra. Te drogi stanowią ważne połączenie Owieczek z pozostałymi obszarami Gminy Łubowo, a także łączą się z drogą wojewódzką numer 197 w dwóch miejscach. Dodatkowo planowany chodnik połączy się z istniejącym ciągiem pieszym, prowadzącym bezpośrednio do szkoły oraz dalej – do ścieżki rowerowej w kierunku Gniezna. W obszarze szkoły zlokalizowane zostaną przystanki autobusowe, parkingi oraz wiaty, tworzące centralne miejsce przesiadkowe. Szkoła, wraz z boiskiem, placami zabaw, salą gimnastyczną i centrum przesiadkowym, stanowi istotne centrum użyteczności publicznej. Zachodnia część przebudowywanej drogi prowadzi od drogi wojewódzkiej numer 197 do świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Owieczkach, a dalej – do jeziora Owieczki na północ od miejscowości. Projekt zakłada podniesienie standardu technicznego dróg gminnych, ze szczególnym naciskiem na zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych, którzy zostaną oddzieleni od jezdni poprzez wybudowanie chodnika oraz utworzenie bezpiecznych, oświetlonych przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem. Przebudowane drogi znacznie ułatwią dostęp do wyżej wymienionych miejsc i zwiększą bezpieczeństwo ich użytkowników.

Wartość całego projektu wynosi 1 227 540,00 złotych brutto.

Gmina Łubowo, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024, otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% wartości tej inwestycji.

You may also like

Zostaw komentarz