Strona główna » Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla profesora Andrzeja Buko

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego dla profesora Andrzeja Buko

przez ks

Prof. dr hab. Andrzej Buko został piętnastym Laureatem „Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego”.

„Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego” to wyróżnienie ustanowione przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2009 roku z inicjatywy Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Nagroda jest honorowa, przyznawana raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, ośmioosobowa Kapituła Nagrody, w składzie której znajdują się: Arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Arcybiskup Archidiecezji Poznańskiej, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Sekretarz Kapituły.

Uhonorowany „Nagrodą Lednickiego Orła Piastowskiego” w 2023 r. profesor Andrzej Buko to wybitnej klasy polski mediewista specjalizujący się w archeologii wczesnego średniowiecza. Przez szereg lat zawodowo związany był z Uniwersytetem Warszawskim (w latach 1995–2018; obecnie emerytowany profesor zwyczajny) oraz Polską Akademią Nauk (w latach 2007–2015 jako dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; od 2019 r. Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz członek Prezydium PAN). Jego zainteresowania badawcze obejmują szeroką tematykę kształtowania się cywilizacji europejskiej, a w swoich pracach naukowych podejmuje problematykę początków państwa polskiego, studiów osadniczych, obrzędowości pogrzebowej, a także pograniczy etnicznych i kulturowych w kontekście formowania się państw środkowoeuropejskich. Jest również uznawany za jednego z wiodących specjalistów w zakresie ceramologii archeologicznej. Profesor Andrzej Buko brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach naukowych promując ideę badań interdyscyplinarnych. Pokłosiem prowadzonych przez Laureata Nagrody badań jest ponad 300 publikacji, w tym 11 książek. Do wyjątkowych pozycji należą: trzykrotnie wznawiana Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia-hipotezy-interpretacje (2005, 2006, 2011) oraz Świt Państwa Polskiego (2021). Profesor Andrzej Buko poza Polską uczestniczył w badaniach archeologicznych we Włoszech, Francji, Norwegii, Hiszpanii, Jordanii. Prowadził wykłady na uczelniach we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Grecji.

Poza działalnością badawczą i dydaktyczną znaczące miejsce w jego dorobku zajmuje popularyzacja archeologii i zaangażowanie w kwestię ochrony zabytków. Wyrazem tego jest członkostwo w licznych gremiach naukowych, muzealnych i konserwatorskich, w których wykazuje się doskonałym przygotowaniem merytorycznym, stanowczością oraz troską o należytą ochronę europejskiej spuścizny kulturowej.

Uroczyste wręczenie Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego odbędzie się 19 września 2023 r. na Ostrowie Lednickim.

You may also like

Zostaw komentarz