Strona główna » Nowa ścieżka rowerowa w Pierzyskach już gotowa

Nowa ścieżka rowerowa w Pierzyskach już gotowa

przez Nikodem

Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie, we współpracy z Gminą Łubowo, oficjalnie otworzył dla użytku ponad kilometrowy odcinek drogi przeznaczonej dla rowerzystów, prowadzący od drogi wojewódzkiej nr 194 do dworca kolejowego, a następnie kontynuujący się do końca zabudowań w miejscowości Pierzyska.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2221P oraz budowa ścieżki rowerowej w Pierzyskach stanowiły inwestycję o łącznej wartości ponad 1,3 miliona złotych. Obie jednostki samorządowe zabezpieczyły na realizację tego projektu po 681 850,00 złotych. W ramach przedsięwzięcia wykonano ścieżkę rowerową z masy bitumicznej, zainstalowano nowe przejścia dla pieszych oraz oświetlone przejazdy dla rowerów. Dodatkowo zamontowano barierki ochronne, pogłębiono rowy i oczyściwano przepusty. W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji na tym odcinku drogi powiatowej, poszerzono i utwardzono także pobocza gruntowe.

Firmą odpowiedzialną za realizację tej inwestycji była firma drogowa AR-TOR z Mnichowa. Sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły zakończenie prac bez opóźnień. 15 marca br. odbyło się spotkanie podsumowujące inwestycję, w którym uczestniczyli Starosta Gnieźnieński – Piotr Gruszczyński, Wójt Gminy Łubowo – Andrzej Łozowski oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Stanisław Dolaciński. W symbolicznym przekazaniu inwestycji uczestniczyli również mieszkańcy Pierzysk, radni gminy oraz Zbigniew Filipiak – przedstawiciel firmy AR-TOR oraz projektant Mieczysław Łebedyński.

You may also like

Zostaw komentarz