Strona główna » Absolutorium wójta gminy Łubowo

Absolutorium wójta gminy Łubowo

przez ks

Wczoraj odbyła się LVII Sesja Rady Gminy Łubowo.

Podczas Sesji, po przedstawieniu „Raportu o stanie Gminy Łubowo za rok 2022” odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubowo wotum zaufania.

Na obecnych 14 radnych, 13 osób zagłosowało za udzieleniem wotum zaufania, jeden radny –  wstrzymał się od głosu.

Najważniejszym punktem obrad było jednak udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania budżetu za 2022r.

Głosowanie nad projektem uchwały poprzedziło przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania budżetu za 2022r oraz zapoznanie z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Łubowo w sprawie: udzielenia absolutorium  dla  Wójta Gminy Łubowo z tytułu wykonania budżetu za 2022r.

 Po wysłuchaniu powyższego radni przyjęli Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubowo – Andrzeja Łozowskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2022r. jednogłośnie.

Zdjęcie za: https://www.lubowo.pl/wiadomosc,udzielono-absolutorium-wojtowi-gminy-lubowo.html#pid=4

You may also like

Zostaw komentarz