Strona główna » Absolutorium Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

Absolutorium Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

przez ks

Na sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się 22 czerwca, głównym punktem obrad było udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. Na początku sesji radni wysłuchali raportu o stanie powiatu za rok 2022.

Następnie odbyła się dyskusja absolutoryjna, w trakcie której radni wysłuchali sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2022 rok. Skarbnik Anna Sylwestrzak przedstawiła to sprawozdanie. Przewodniczący rady przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącą opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia jednostki. Ponadto, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Robert Andrzejewski, przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2022 rok.

W trakcie dyskusji absolutoryjnej radny Marcin Makohoński z klubu PiS wyraził negatywną ocenę działalności zarządu, odnosząc się m.in. do protestów pielęgniarek w gnieźnieńskim szpitalu. Natomiast radny Radosław Sobkowiak z klubu Koalicji Obywatelskiej poparł udzielenie wotum i absolutorium dla zarządu.

Po dyskusji absolutoryjnej rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 18 radnych, a 6 było przeciw. Starosta Piotr Gruszczyński podkreślił, że budżet został zrealizowany w stu procentach, a stabilizacja finansów jest powodem do zadowolenia. Dodatkowo, podziękował pracownikom starostwa oraz jednostek podległych za ich wkład w osiągnięcie wyników. Starosta zaznaczył, że to ostatnie absolutorium w tej kadencji, ale sukces ten należy przypisać całemu zespołowi zarządzającemu powiatem.

Zdjęcie za: https://wirtualna.scenatodziwna.eu/2023/06/28/zarzad-powiatu-gnieznienskiego-z-absolutorium/

You may also like

Zostaw komentarz