Strona główna » Młodzieżowa Rada rozpoczęła nową kadencję

Młodzieżowa Rada rozpoczęła nową kadencję

przez ks

W sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odbyło się ważne wydarzenie – inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo na kadencję 2023-2024, która miała miejsce we wtorek, 20 czerwca.

Nową radę, składającą się z dwunastu mieszkańców gminy Czerniejewo, zaprzysiężono podczas pierwszych obrad. Młodzi radni otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich wybór do młodzieżowego organu i przeprowadzili wybory prezydium.

W ciągu kadencji 2023-2024, radni młodzieżowego organu reprezentujący Okręg Wyborczy nr 1 w Czerniejewie to: Zuzanna Anglard, Wiktoria Chmura, Martyna Kamińska, Julia Kierzenkowska, Roksana Korpusik, Sabina Krygier, Wojciech Kryściak, Wiktoria Niemczewska, Kuba Lewandowski, Julia Raźniewska i Milena Sucharska. Z kolei z Okręgu Wyborczego nr 2 w Żydowie jest Franciszek Czajkowski.

Podczas inauguracyjnej sesji, wszyscy nowi radni byli obecni. Do czasu wyboru przewodniczącego, spotkanie prowadził Jan Kulpiński, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. W tym dniu młodzi radni złożyli ślubowanie, otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich wybór, a następnie, pod nadzorem przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, przeprowadzono wybory prezydium nowej rady. Na początku, w tajnym głosowaniu wybrano Julię Kierzenkowską na przewodniczącą. Następnie, pod kierownictwem nowej przewodniczącej, radni wybrali wiceprzewodniczących, czyli Zuzannę Anglard i Wiktorię Chmurę, sekretarza – Martynę Kamińską oraz skarbnika – Wojciecha Kryściaka.

Warto zaznaczyć, że niedawno zmieniono przepisy dotyczące działania młodzieżowych rad. Kadencja tego organu trwa teraz tylko rok, a nie jak wcześniej, dwa. Zmienił się również sposób wyłaniania opiekuna młodzieżowego organu. To właśnie młodzi radni podczas pierwszego posiedzenia podejmują uchwałę, w której wskazują kandydata na opiekuna organu. Następnie stanowisko to jest przedstawiane radnym z Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, którzy podejmują ostateczną decyzję. W trakcie inauguracyjnej sesji czerniejewskiej młodzieżowej rady jednogłośnie przyjęto stanowisko, by Joannę Tafelską powołać na opiekuna organu. Rada Miasta i Gminy Czerniejewo rozpatrzy tę kwestię na najbliższej sesji, 28 czerwca. Jednakże, z uwagi na nastroje i wypowiedzi radnych czerniejewskich, którzy byli obecni podczas sesji młodzieżowego organu, głosowanie w tej sprawie jest formalnością.

Na zakończenie obrad Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, przemówił z gratulacjami i życzeniami owocnej pracy, wytrwałości i nieustannego zaangażowania dla młodych radnych. Wyraził swoje ogromne zaszczytowanie i dumę z faktu, że mogą oni podjąć wyzwanie bycia radnymi, co wiąże się z ogromnym trudem. Wspomniał również o tym, że młodzież ma wiele możliwości i ambicji, dlatego tak ważne jest, aby starsi zrozumieli, czego młodzież oczekuje. Zachęcał ich do współpracy i podzielił się deklaracją zapewnienia środków w budżecie gminy, które pozwolą młodzieżowej radzie działać i realizować swoje pomysły. Zachęcał także młodych ludzi do współpracy z urzędem w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, których beneficjentem może być młodzieżowy organ. Życzenia i gratulacje dołączyli również członkowie Rady Miasta i Gminy Czerniejewo: Jan Kulpiński, Małgorzata Janiszewska i Iwona Małecka. Młodzieżowi radni otrzymali również pomysłowniki od swoich „starszych kolegów”, jako zachętę do zapisywania w nich swoich pomysłów na działania młodzieżowego organu.

Zdjęcie za: https://wirtualna.scenatodziwna.eu/2023/06/28/mlodziezowa-rada-rozpoczela-kolejna-kadencje/

You may also like

Zostaw komentarz