Strona główna » Powiatowy Zarząd Dróg zakończył realizację projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo – budowa chodnika

Powiatowy Zarząd Dróg zakończył realizację projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo – budowa chodnika

przez Nikodem

W roku 2023 Powiat Gnieźnieński otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w miejscowości Goślinowo – budowa chodnika”. Wartość dofinansowania z RFRD wyniosła 457 948,60 zł, a całkowita wartość inwestycji opiewała na 606 484,31 zł. Umowa z Wojewodą Wielkopolskim została zawarta dnia 24.10.2023 r., obejmując zakres robót drogowych wcześniej zrealizowanych przez inwestora, czyli Powiatowy Zarząd Dróg, zgodnie z założeniami projektu. Partnerem finansowym w realizacji tego zadania była Gmina Gniezno.

Zakres inwestycji polegał na wykonaniu chodnika z kostki betonowej o długości nieprzekraczającej 1 km i szerokości 2,0 m. W ramach tego zadania wykonano również zjazdy na poszczególne działki. Tam, gdzie dochodziło do tworzenia się zastoisk wody, przeprowadzono odwodnienie drogi z korytek betonowych, a także zamontowano nowe oznakowanie pionowe. Dodatkowo, wybudowano nowe przejście dla pieszych oraz zainstalowano dwie nowe wiaty przystankowe. Na całym odcinku robót dokonano również cięć pielęgnacyjnych krzewów przylegających do nowo powstałego chodnika.

You may also like

Zostaw komentarz