Strona główna » Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

przez Nikodem

Od 1 stycznia obowiązek zawiadomienia wydziału komunikacji o nabyciu pojazdu został zniesiony. W zamian wprowadzono obowiązek rejestracji:

  • pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pojazdu sprowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • pojazdu dopuszczonego do obrotu przez organ KAS i sprowadzonego z terytorium państwa spoza Unii Europejskiej.

Spadkobierca jest także zobowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w ciągu 30 dni od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Terminy na zarejestrowanie pojazdu wynoszą:

  • dla osób prywatnych – 30 dni,
  • dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami – 90 dni.

Właściciel pojazdu, który opóźni rejestrację, może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł. W przypadku braku rejestracji powyżej 180 dni, kara wzrośnie do 1000 zł. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami, brak rejestracji pojazdu przez okres przekraczający 90 dni oznacza karę w wysokości 1000 zł, a powyżej 180 dni – 2000 zł.

Nadal obowiązuje wymóg zawiadomienia wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu.

You may also like

Zostaw komentarz