Strona główna » Neurologia i udarówka zostają w Gnieźnie

Neurologia i udarówka zostają w Gnieźnie

przez fg

W piątek 25 lutego br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, a Szpitalem Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w zakresie wspólnych działań mających na celu m.in. doprowadzenie do cesji kontraktu neurologicznego.

Dokładnie rok po burzliwej Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na której wszyscy radni jednogłośnie opowiadali się za tym jak istotne jest pozostawienie oddziału neurologicznego i leczenia udarów w Gnieźnie. Rok po tym, jak ogłosiłem, że walczymy o wszystko, czyli o neurologię i udarówkę, a także ZOL, wypracowaliśmy porozumienie, które otwiera nam drogę do podjęcia wspólnych działań, aby uzyskać zgodę Prezesa NFZ na cesję – mówi Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. Przez ponad rok walczyliśmy o wszystko, dziś mogę powiedzieć: Drodzy mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego jesteśmy o krok by wygrać wszystko! Teraz piłka po stronie NFZ – dodaje starosta Piotr Gruszczyński.

Jak informuje Grzegorz Sieńczewski dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski – W porozumieniu określiliśmy wzajemną współpracę pomiędzy naszymi jednostkami. Najistotniejszy dla mieszkańców jest zapis o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy z NFZ na zakres neurologiczny i leczenia udarów na nasz szpital oraz świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych na szpital wojewódzki. Jednym słowem, my oddajemy kontrakt na ZOL somatyczny, a dostajemy kontrakty na neurologię i leczenie udarów.

Głos w sprawie zabrała również Paulina Stochniałek Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Porozumienie między szpitalami pozwoli podmiotom wyspecjalizowanym realizować te działania, do których zostały powołane. Proponowane zmiany pozwolą na zwiększenie dostępności do usług z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w szpitalu wojewódzkim, natomiast szpital powiatowy z uwagi na posiadanie w swoich strukturach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Intensywnej Terapii może zapewnić szybkie i kompleksowe udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii.

Zawarte porozumienie dotyczy szerszej współpracy tych jednostek – Powyższe świadczenia udzielane są w Gnieźnie w szpitalach oddalonych od siebie o około 3 km, co umożliwia dalszy rozwój współpracy w zakresie udzielania świadczeń na rzecz pacjentów obu szpitali – mówi Paulina Stochniałek.

Z medycznego punktu widzenia, ten ruch jest trudny do przecenienia. Od niemal roku Oddział Kardiologiczny wraz z Pracownią Hemodynamiki znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie SOR-u. Leczenie ostrych zespołów wieńcowych,  w tym zawałów mięśnia sercowego rozpoczyna się z chwilą przyjęcia pacjenta na SOR. Oddział neurologiczny wraz z oddziałem leczenia udarów, będą w tej samej lokalizacji, dzięki temu pacjenci z udarem mózgu otrzymają pomoc od ręki. Zarówno przy zawale jak i udarze liczy się czas, który dzięki cesji kontraktu zyskali nasi mieszkańcy. – powiedział Mateusz Hen, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala Pomnik Chrztu Polski.

Jak zauważa, starosta – dla nas godność i interes pacjentów jest najważniejszy, dzięki sprawnym działaniom dyplomatycznym i spokojnym rozmowom na argumenty a nie zarzuty i obrażanie drugiej strony, dzisiaj mogę spojrzeć mieszkańcom w oczy i powiedzieć: Mamy to. Neurologia i udarowówka zostają w Gnieźnie!

Powiat Gniezno

You may also like

Zostaw komentarz