Strona główna » Wizyta w szkołach powiatowych

Wizyta w szkołach powiatowych

przez Nikodem

W środę, na terenie powiatu gnieźnieńskiego miało miejsce spotkanie z przedstawicielami renomowanej uczelni, WSHIU Akademii Nauk Stosowanych. Władze uczelni mieli okazję spotkać się z uczniami szkół średnich, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zachęcając młodych ludzi do kontynuowania nauki na poziomie akademickim.

Szczególne podziękowania należą się mgr Magdalenie Górskiej, założycielce WSHIU Akademii Nauk Stosowanych, oraz dr Grzegorzowi Koniecznemu, rektorowi tej uczelni, za hojnie poświęcony czas młodzieży. Ich zaangażowanie i chęć dzielenia się wiedzą niezmiernie zainspirowały wszystkich uczestników spotkań.

Nie zabrakło także wizyty w Starostwie Powiatowym, gdzie goście mieli okazję spotkać się z Renatą Rasińską, dyrektor Centrum Usług Wspólnych. W trakcie tej wizyty reprezentanci uczelni wręczyli na ręce dyrektora dwa czeki na bezpłatne studia dla młodych osób pragnących rozwijać się naukowo i zawodowo.

Ta wyjątkowa wizyta przedstawicieli poznańskiej uczelni na terenie powiatu gnieźnieńskiego stanowiła znaczący krok w propagowaniu edukacji wyższej i dostępu do nauki dla młodych ludzi z regionu.

Mgr Magdalena Górska, założycielka uczelni, podkreśliła znaczenie budowania mostów między szkołami średnimi a uczelniami, umożliwiając młodym ludziom świadome wybory edukacyjne. Dr Grzegorz Konieczny, rektor, zaakcentował znaczenie współpracy między uczelnią a lokalnymi instytucjami, takimi jak Starostwo Powiatowe.

Wizyta w Starostwie Powiatowym była okazją do podkreślenia zaangażowania w rozwój społeczności lokalnej.

Jesteśmy przekonani, że edukacja jest kluczem do rozwoju naszego regionu i chcemy aktywnie wspierać młodych ludzi w ich dążeniach do nauki i osiągnięcia sukcesu – podsumowała Renata Rasińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

Ta współpraca obiecuje przynieść wiele korzyści dla wszystkich zainteresowanych rozwojem i edukacją.

You may also like

Zostaw komentarz