Strona główna » Powstaje stowarzyszenie ZIT Gniezno

Powstaje stowarzyszenie ZIT Gniezno

przez fg

Miasto Gniezno, Powiat Gnieźnieński i gminy z powiatu zakładają stowarzyszenie, które ma efektywnie pozyskiwać środku unijne w następnych 7 latach. Stowarzyszenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla gnieźnieńskiego ośrodka ma 15 mln euro do dyspozycji. Dzięki stowarzyszeniu gminy powiatu, Powiat Gnieźnieński i Miasto Gniezno będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia.

W dniu 18 marca 2022 roku Urzędzie Miejskim w Gnieźnie odbyło się zebranie założycielskie w sprawie utworzenia Stowarzyszenia ZIT Gniezno. Istotą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie 2021-2027 jest realizacja partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Jednym z warunków realizacji ZIT jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa – tzw. Związku ZIT. Związki ZIT mają pełnić funkcję wspólnej reprezentacji władz miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie wobec władz krajowych i regionalnych dlatego też Miasto Gniezno, Powiat Gnieźnieński, Miasto i Gmina Czerniejewo, Gmina Gniezno, Gmina Kiszkowo, Miasto i Gmina Kłecko, Gmina Łubowo, Gmina Mieleszyn, Gmina Niechanowo, Gmina Trzemeszno, Gmina i Miasto Witkowo powołały Stowarzyszenie ZIT Gniezno.

Zarząd Stowarzyszenia ZIT Gniezno reprezentują:

•         Prezes Zarządu – Tomasz Budasz – Prezydent Miasta Gniezno
•         Wiceprezes Zarządu – Mariusz Mądrowski – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
•         Członek Zarządu – Tadeusz Szymanek – Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo
•         Członek Zarządu – Maria Suplicka – Wójt Gminy Gniezno
•         Członek Zarządu – Dariusz Dereziński – zastępca Burmistrza Trzemeszna

Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia ZIT Gniezno reprezentują:

•         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
•         Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Artur Hańczak – Wójt Gminy Mieleszyn
•         Członek Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Bąkowski – Wójt Gminy Kiszkowo
•         Członek Komisji Rewizyjnej – Adam Serwatka – Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko
•         Członek Komisji Rewizyjnej – Andrzej Łozowski – Wójt Gminy Łubowo

Alokacja środków finansowych dla ZIT Gnieźnieńskiego Ośrodka Funkcjonalnego wynosi 14 907 425,31 euro.

Przed Stowarzyszeniem ZIT Gniezno opracowanie planu działań ZIT w strategii terytorialnej i realizacja projektów, w nowej perspektywie, w ramach Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski na lata 2021-2027(FEW 2021+).

UMG

You may also like

Zostaw komentarz