Strona główna » Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych

Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych

przez fg

Od kilku dni w Gnieźnie jest możliwość wypożyczenia hulajnóg elektrycznych i korzystania z nich na terenie miasta. 20 maja 2021 r. weszły w życie przepisy regulujące status osób poruszających się takim urządzeniami oraz zasady korzystania z nich w ruchu drogowym.

Część przepisów przewiduje kary dla użytkowników, za nieprzestrzeganie przepisów drogowych.

Od 20 maja 2021 roku elektryczna hulajnoga jest pojazdem, a to — poza przywilejami — oznacza również ograniczenia. Jednym z nich jest to, że nie wolno korzystać z takiego urządzenia w stanie nietrzeźwości czy upojenia alkoholowego. Jako że nowe prawo nie definiuje elektrycznej hulajnogi jako pojazdu silnikowego, za taki wybryk nie można trafić za kratki czy utracić prawa jazdy.

W związku z możliwością wypożyczenia hulajnóg elektrycznych w naszym mieście KPP w Gnieźnie przypomina obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.

Kto może poruszać się na i jakie musi mieć uprawnienia?

Dzieci do 10 roku życie mają zakaz poruszania się na hulajnogach elektrycznych, z wyjątkiem strefy zamieszkania, gdy są pod opieką osoby dorosłej. Pomiędzy 10 a 18 rokiem życia osoby niepełnoletnie muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 bądź T. Osoby pełnoletnie nie muszą posiadać żadnych uprawnień.

Gdzie i jak należy się poruszać?

Jeżdżąc hulajnogą elektryczną mamy obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku braku drogi dla rowerów sprawa jest bardziej skomplikowana. Po jezdni na hulajnodze elektrycznej mamy obowiązek się poruszać, gdy ruch pojazdów na danej drodze odbywa się z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km/h. Natomiast chodnikiem, gdy prędkość na danej drodze jest większa niż 30 km/h i brak jest drogi dla rowerów.

Z jaką prędkością możemy się poruszać i jak się mamy zachowywać wobec pieszych?

Obecne przepisy określają maksymalną prędkość, z jaką możemy się poruszać na hulajnodze elektrycznej, która w przypadku drogi dla rowerów i jezdni wynosi 20 km/h. Na chodniku mamy obowiązek jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Czego nie wolno jeżdżąc na hulajnodze elektrycznej?

Podróżując na hulajnodze elektrycznej nie można ciągnąć i holować innych pojazdów, przewozić innych osób, zwierząt czy ładunku. Zabronione jest również kierowanie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Gdzie można zostawić hulajnogę po skończonej podróży?

Przepisy w tym zakresie są bardzo precyzyjne. Dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym. W przypadku braku takiego miejsca hulajnogę elektryczną można pozostawić jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni, równolegle do jej krawędzi. Należy pamiętać, że w miejscu takim nie może obowiązywać zakaz postoju lub zatrzymywania, a także że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

Za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi grzywna w drodze mandatu karnego lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu. W tej sytuacji Policja ma prawną możliwość uzyskania danych użytkownika hulajnogi od operatora administrującego tymi danymi.

Policja i Straż Miejska planuje wspólne działania w tym zakresie.

KPP w Gnieźnie

You may also like

Zostaw komentarz