Strona główna » Powiatowa ekopracownia w ZSP Witkowo otwarta

Powiatowa ekopracownia w ZSP Witkowo otwarta

przez Nikodem

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie właśnie miała miejsce oficjalna inauguracja nowej pracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej pod hasłem „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

W tej nowo powstałej pracowni znajdziemy nowoczesne przyrządy do obserwacji, pomiarów oraz wykonywania doświadczeń. Znajduje się tam modułowa pracownia przyrodnicza zajmująca się wodą i energią, a także mikroskopy wyposażone w niezbędny sprzęt szkolny.

  • Utworzenie tak kompleksowo wyposażonej pracowni to odpowiedź na rozwijające się potrzeby zarówno uczniów, jak i kadry nauczycielskiej – mówi z zadowoleniem Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. – Ta pracownia to doskonałe narzędzie, które umożliwi nauczycielom prezentację skomplikowanych zagadnień w sposób interesujący i angażujący dla uczniów – podkreśla starosta P. Gruszczyński.

Nowa pracownia nie tylko zapewni doskonałe warunki do nauki, lecz także stanie się miejscem propagowania idei ekologicznych poprzez organizację zajęć i warsztatów dla różnych grup wiekowych – od uczniów po osoby dorosłe. Planowane są spotkania dotyczące ochrony warstwy ozonowej, konsultacje na temat nowych źródeł ciepła, eliminacji wyrobów azbestowych i termomodernizacji. Przewidziane są także webinary, konkursy przyrodnicze oraz warsztaty kulinarno-ekologiczne.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ponad 50 tys. zł, z czego blisko 47 tys. zł pochodziło z dotacji. To znakomite wsparcie dla edukacji ekologicznej i inspirujących działań na rzecz ochrony środowiska.

You may also like

Zostaw komentarz