Strona główna » Szkolenie dla młodych organizacji pozarządowych

Szkolenie dla młodych organizacji pozarządowych

przez fg

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, dotyczące kolejnej edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Nowością tegorocznej edycji jest specjalnie wydzielona pula środków pn. „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą”. 

Beneficjentem spotkania były Młode Organizacje Pozarządowe działające nie dłużej niż 60 miesięcy oraz grupy nieformalne. W spotkaniu udział wzięło koło 20 uczestników reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu miasta i gmin powiatu gnieźnieńskiego. Szkolenie poprowadził dorada ds. organizacji pozarządowych Hubert Łaganowski z Centrum PISOP w Poznaniu. Szczegółowo omówił warunki przystąpienia do projektu, obszary działalności dla złożenia projektu oraz kwestie techniczne związane z zarejestrowaniem się oraz umiejętnością pisania wniosku bezpośrednio w generatorze.

Organizacja spotkania była częścią projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Szkolenie zorganizowały Powiatowa i Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gnieźnie. Na zakończenie spotkania przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych otrzymali dla swoich organizacji certyfikaty uczestnictwa. W imieniu starosty gnieźnieńskiego oraz prezydenta Miasta Gniezna w spotkaniu udział wzięły pani Monika Boruszewska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego i pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Przewodniczący Powiatowej i Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Maria Brykczyńska oraz Stanisław Dolaciński kontynuują cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych, których kolejną organizację zapowiedziano już za kilka miesięcy.

Powiat Gniezno

You may also like

Zostaw komentarz