Strona główna » Sprawdź wywóz śmieci z aplikacją

Sprawdź wywóz śmieci z aplikacją

przez fg

URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie informuje, że uruchomiona została aplikacja „KIEDY WYWÓZ” dla mieszkańców Gminy Gniezno w sektorze B zawierająca terminy wywozów odpadów komunalnych dla każdej nieruchomości zamieszkałej.

Sektor B obejmuje sołectwa Gminy Gniezno: Dębówiec, Ganina, Jankowo Dolne, Kalina, Lubochnia, Lulkowo, Osiniec, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe, Szczytniki Duchowne, Wełnica, Wierzbiczany i  Wola Skorzęcka, w których wywóz odpadów komunalnych jest świadczony przez Spółkę URBIS.

Instalacja Aplikacji: „kiedy wywóz”

1. Aby pobrać (zainstalować) aplikację należy:
– wejść do sklepu właściwego dla danego telefonu (App Store, Google play, Windows Store)
– wyszukać aplikację „kiedy wywóz”
– pobrać i zainstalować darmową aplikację
2. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji należy przejść do zakładki WYWOZY i dodać lokalizację (swoją miejscowość, ulicę, osiedle i numer budynku)
– kliknąć do góry po prawej stronie ikonę pinezki z plusem
– otworzy się ekran ustawień – dodaj lokalizację, kliknąć ikonę ze znakiem +
– otworzy się okno wyszukiwania miejscowości
– wyszukać Gniezno (Gmina), następnie swoją miejscowość, ulicę lub osiedle wraz z miejscowością
(jeżeli cała miejscowość, ulica lub osiedle ma terminy wywozu w tym samym dniu, to nie ma
możliwości wyboru numeru posesji, jeśli poszczególne posesje mają różne terminy wywozu na
danej miejscowości, ulicy lub osiedlu , wówczas należy wybrać konkretny numer posesji np. 3)
– raz ustawiona dana lokalizacja będzie zapisana i na pulpicie będą wyświetlane terminy wywozu
poszczególnych frakcji odpadów na danej lokalizacji.
– możliwe jest dodanie maksymalnie trzech lokalizacji dot. odbioru odpadów
3. Zakładka Punkty odbioru zawiera:
– wykaz punktów PSZOK dla mieszkańców Gminy Gniezno
4. Zakładka Edukacja zawiera:
– zasady segregacji odpadów
– zasady skutecznego kompostowania
– istotne informacje dot. odbioru odpadów w PSZOK
– zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych

URBIS Gniezno

You may also like

Zostaw komentarz