Strona główna » Spotkanie samorządowców powiatu z protestującymi rolnikami

Spotkanie samorządowców powiatu z protestującymi rolnikami

przez Nikodem

W Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Gnieźnieńskiego z udziałem członków Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Prezydenta Miasta Gniezna, Burmistrzów i Wójtów gmin powiatu.

Głównym punktem obrad Konwentu, któremu przewodniczył starosta Piotr Gruszczyński, było omówienie sytuacji związanej z ogólnopolskim strajkiem rolników, który od kilku tygodni prowadzony jest na terenie całego kraju. Z tego względu, do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali rolnicy reprezentujący gminy powiatu gnieźnieńskiego.

Jak podkreślał starosta Piotr Gruszczyński, samorząd powiatu gnieźnieńskiego już w maju ubiegłego roku podjął działania mające na celu zainicjowanie społecznej dyskusji na temat zagrożeń dla polskiego rolnictwa, które generować może przykładowo napływ zboża z terenu Ukrainy. Efektem spotkania, które odbyło się wówczas w Centrum Kultury eSTeDe, było sformułowanie i wystosowanie apelu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia realnych działań zmierzających do zrekompensowania strat rolników z tytułu kryzysu wywołanego obecnością ukraińskiego zboża w Polsce. Następne miesiące to kolejna wymiana korespondencji w tej sprawie.

Jak podkreślali reprezentanci lokalnych rolników, mimo prowadzonego strajku i prób negocjacji, ich sytuacja nie uległa poprawie. Samorządowcy zadeklarowali zatem podjęcie kolejnych kroków zmierzających do mediacji pomiędzy stronami. Podjęli ponadto decyzję o konieczności zorganizowania spotkania delegacji rolników z przedstawicielami poszczególnych ministerstw i parlamentarzystów, które miałoby się odbyć w przeciągu najbliższych tygodni. Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma zostać ponadto wystosowany kolejny apel zawierający rolnicze postulaty.

You may also like

Zostaw komentarz