Strona główna » Piecza zastępcza tematem rozmów wicestarosty Anny Jung z minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk

Piecza zastępcza tematem rozmów wicestarosty Anny Jung z minister Agnieszką Dziemianowicz-Bąk

przez Nikodem

Anna Jung, zastępczyni starosty gnieźnieńskiego, miała spotkanie w czwartek, 10 marca br., z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. Inicjatorem rozmów, które dotyczyły głównie opieki zastępczej, było forum dyskusyjne zorganizowane przez posła Tadeusza Tomaszewskiego z Gniezna, mające na celu poprawę trudnej sytuacji w obszarze opieki społecznej w naszym regionie.

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, Dorota Perlik, oraz przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poseł Katarzyna Ueberhan. Jednym z kluczowych tematów poruszanych podczas dyskusji było szeroko pojęte zagadnienie pieczy zastępczej oraz potrzeba zmian w obowiązujących przepisach w tym obszarze. Omówiono również znaczenie współpracy z kuratorami sądowymi, asystentami rodziny, psychologami oraz pracownikami domów pomocy społecznej. Rozmowy były istotne ze względu na rosnące wyzwania, przed którymi stoją lokalne samorządy realizujące zadania z zakresu pomocy rodzinie.

Tematem dyskusji był także aspekt seksualności osób z niepełnosprawnościami. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz zastępczyni starosty Anna Jung podkreśliły konieczność merytorycznej debaty i edukacji społecznej w tej kwestii. Anna Jung przypomniała również o zorganizowanej w ubiegłym roku konferencji w Gnieźnie, która zgromadziła specjalistów z obszarów opieki społecznej, psychologii i bezpieczeństwa transgranicznego.

Planowane jest kontynuowanie rozmów, co sugeruje możliwość nawiązania długotrwałej współpracy pomiędzy Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To otwiera perspektywę skutecznych działań na rzecz społeczności lokalnej.

„Jestem przekonana, że dzięki podjętej dyskusji i wspólnym wysiłkom uda nam się skutecznie rozwiązywać problemy społeczne naszego regionu” – powiedziała Anna Jung, zastępczyni starosty gnieźnieńskiego. „Szczególnie ważne jest dla nas stworzenie lepszych warunków dla osób potrzebujących wsparcia, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy gotowi na dalszą współpracę i wykorzystanie naszych zasobów dla dobra społeczności lokalnej” – dodała.

You may also like

Zostaw komentarz