Strona główna » Otwarcie oddziału Neurologicznego oraz „Udarówki” w szpitalu w Gnieźnie

Otwarcie oddziału Neurologicznego oraz „Udarówki” w szpitalu w Gnieźnie

przez p4

Dyrekcja Szpitala Pomnik Chrztu Polski wraz z Panem Starostą Piotrem Gruszczyńskim podsumowała kilkunastomiesięczny okres starań o uruchomienie w szpitalu powiatowym Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Leczenia udarów przenoszonych z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. Przenosiny pacjentów oraz rozpoczęcie świadczenia usług medycznych na ww. Oddziałach rozpocznie się 1 lipca br. Oddział Neurologiczny posiadał będzie 20 łóżek, natomiast Oddział Leczenie Udarów 16 łóżek w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru. W ostatnich tygodniach zrealizowano remont i doposażenie oddziałów (dawnej „chirurgii” oraz „OIOM”) zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja. W ramach ww. prac odnowiono powłoki malarskie, wyremontowano sanitariaty przystosowując je do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi, oznakowano ciągi komunikacyjne i sale chorych. W ramach wyposażenia oddziałów zakupiono m.in. sprzęt do rehabilitacji, w tym aparat do elektroterapii, laseroterapii, ultradźwięków i magnetoterapii, stoły rehabilitacyjne, a także drobny sprzęt fizjoterapeutyczny. Ponadto zmodernizowana została również sieć teleinformatyczna, w tym m.in. zakupiono i zamontowano okablowanie światłowodowe i system monitoringu. Całkowity koszt dostosowania oddziałów to blisko 300 tys. zł, z czego 200 tys. zł stanowiło wsparcie w postaci dotacji przekazanych ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Podczas konferencji dyrekcja Szpitala podziękowała m.in. Wielkopolskiemu Oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia za dobrą współpracę i skuteczne doprowadzenie do cesji zakresów świadczeń, która ze względu na swoją specyfikę wymagała znacznych nakładów pracy w stosunkowo krótkim okresie.

You may also like

Zostaw komentarz