Strona główna » Powiat Gnieźnieński z kolejnymi planami inwestycyjnymi

Powiat Gnieźnieński z kolejnymi planami inwestycyjnymi

przez fg

Skutkiem wzrostu cen zamówień publicznych o 20-30 procent jest między innymi konieczność powtarzania przetargów. Pandemia koronawirusa oraz wojna w Ukrainie wpłynęły na znaczny wzrost cen surowców, przerwanie łańcuchów dostaw i nagłe zmiany na rynku pracy.

Powiat Gnieźnieński podejmuje wszelkie możliwe działania, na bieżąco prowadząc analizy w zakresie planowanych inwestycji i zamówień publicznych. Lokalny samorząd nadal prowadzi szeroki wachlarz przedsięwzięć. Kolejne miesiące to okres wytężonej pracy nad nowymi projektami, między innymi w obszarze zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i inwestycji drogowych.

– Kiedy, wraz z Zarządem tworzyliśmy tegoroczny budżet, sam byłem zaskoczony, że w bieżących realiach społeczno-gospodarczych jesteśmy w stanie planować i realizować tak wiele zadań inwestycyjnych – mówi Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. – Przyznam, że od momentu wyznaczenia kierunków naszych działań i wprowadzenia obostrzeń niezbędnych dla ratowania finansów Powiatu, musiało minąć sporo czasu, aby wśród opinii społecznej pojawiło się zrozumienie dla tych decyzji i ich realne efekty – dodaje starosta P. Gruszczyński.

Ponad 5,5 mln zł zaplanowano w budżecie Powiatu na inwestycje drogowe w tym roku. Dzięki współpracy z gminami partycypują one w kosztach prowadzonych prac.

Najważniejsze inwestycje Powiatu Gnieźnieńskiego przewidziane do realizacji w 2022 roku to:

  1. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego” – finansowanie w ramach programu Polski Ład
  2. „Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 12” – finansowanie ze środków własnych Powiatu oraz Bonu Inwestycyjnego
  3. Wybrane inwestycje w obszarze oświaty: naprawa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Gdańskiej, modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Cieszkowskiego, modernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych, kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy SOSW w Kłecku.
  4. Inwestycje w obszarze opieki zdrowotnej: rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie, poprawa efektywności energetycznej budynku „B” Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, poprawa jakości opieki oraz dostępności Szpitala Pomnik Chrztu Polski dla osób ze szczególnymi potrzebami, przeciwdziałanie Covid-19

W ramach modernizacji oraz doposażenia oddziałów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w celu uruchomienia Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Leczenia Udarów, ze środków Powiatu realizowane są zadania związane z dostosowaniem powierzchni szpitala pod zorganizowanie oddziałów przejmowanych z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. W ramach ww. zadań zrealizowane zostaną zakupy sprzętu do rehabilitacji, dostosowanie sal chorych i sanitariatów, wraz z odświeżeniem powierzchni malarskich i przygotowaniem przestrzeni na szatnie. Przewiduje się ponadto zakup i montaż oznakowania wewnętrznego oraz modernizację sieci teleinformatycznej.

Środki pozyskane w roku 2020 i 2021 w gnieźnieńskim szpitalu:

1. Dotacja na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem ze środków POIŚ – 520 tys. zł
2. Ambulans, wraz z wyposażeniem przekazany w użyczenie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – 560 tys. zł
3. Dotacja na utylizację odpadów medycznych z WFOŚiGW – 38 tys. zł
4. Darowizny rzeczowe: sprzęt medyczny (przeciwdziałanie covid) od Wojewody Wielkopolskiego o wartości ok. 300.000 zł, środki ochrony osobistej z Urzędu Marszałkowskiego o wartości ok 85.000 zł, środki ochrony osobistej o wartości ok. 12 tys. zł z Fundacji SiePomaga.pl, dotacje na dofinansowanie szkoleń z Urzędu Pracy w Gnieźnie w kwocie ok. 12 tys. zł.

Powiat Gniezno

You may also like

Zostaw komentarz