Strona główna » Ks. Radosław Orchowicz został biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej

Ks. Radosław Orchowicz został biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej

przez fg

W środę 26 stycznia 2022 Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję papieża Franciszka o mianowaniu ks. dr. Radosława Orchowicza nowym biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej.

Dotychczasowego pełnił funkcję proboszcza parafii pw. św. Józefa w Inowrocławiu. Ks. Radosław Orchowicz urodził się 21 stycznia 1970 r. w Wysokiej (obecnie diecezja bydgoska). W latach 1988-1994 odbywał formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 r. z rąk abp. Henryka Muszyńskiego. W latach 1994-1999 był wikariuszem w parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie, a w latach 1999-2003 wikariuszem w parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie. W latach 1998-2002 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie teologii patrystycznej. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Bogdana Częsza pt. Opatrzność Boża wobec człowieka w ujęciu św. Bazylego Wielkiego. W latach 2003-2011 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży i pracował w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W 2011 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Inowrocławiu. W chwili powołania na biskupa pomocniczego pełnił funkcję wicedziekana dekanatu inowrocławskiego II, członka Rady Programowej Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego dla Kapłanów, rady ekonomicznej Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, wizytatora katechetycznego oraz  kapelana zakładu karnego w Inowrocławiu.

źródło: Archidiecezja Gnieźnieńska

You may also like

Zostaw komentarz