Strona główna » Stop przemocy wobec dzieci – konferencja PCPR

Stop przemocy wobec dzieci – konferencja PCPR

przez Nikodem

27 listopada odbyła się w Centrum Kultury „Scena To Dziwna” ważna konferencja, poświęcona rozpoznawaniu objawów krzywdzenia dzieci oraz skutecznej interwencji w przypadkach przemocy wobec najmłodszych. Spotkanie zgromadziło wielu uczestników, w tym specjalistów z różnych obszarów pomocy społecznej.

Inicjatywę zorganizowania konferencji pod patronatem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otworzyły Dorota Perlik, Dyrektor PCPR w Gnieźnie, oraz Anna Jung, Wicestarosta Gnieźnieński.

  • Przemoc wobec dzieci to temat, który osobowo jest dla mnie niezwykle ważny – wyznała Anna Jung, wicestarosta gnieźnieński. – Przez lata angażowałam się społecznie, szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzin z różnymi wyzwaniami. To obszar, który odgrywa znaczącą rolę w działaniach PCPR oraz domów pomocy społecznej. Dzisiejsza konferencja ma dla mnie szczególne znaczenie. Uważam, że jako społeczeństwo musimy być gotowi rozpoznawać i przeciwdziałać wszelkim formom przemocy wobec dzieci. Dlatego to spotkanie jest dla mnie bardzo istotne – podkreśliła Anna Jung.

Podczas konferencji poruszane były różnorodne aspekty zjawiska przemocy wobec dzieci. Asp. sztab. Aldona Nowak z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie omówiła udział dzieci w procedurach karnych, a psycholog z PCPR, mgr Agnieszka Ernst-Chrzontała, skupiła się na metodach rozpoznawania przemocy i komunikacji z krzywdzonymi dziećmi. Alicja Niewęgłowska z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” omówiła problem przemocy domowej wobec dzieci, koncentrując się na aspektach interwencji w sytuacjach, gdy dzieci są narażone na przemoc.

Konferencja stanowiła doskonałą platformę do wymiany doświadczeń dla specjalistów i rodzin zastępczych, podkreślając jednocześnie ogromną rolę społeczeństwa w identyfikowaniu oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. To kluczowe działanie w kontekście podnoszenia świadomości społecznej i skutecznej ochrony najbardziej bezbronnych członków społeczeństwa.

You may also like

Zostaw komentarz