Strona główna » Projekt ŚWiAT w Powiecie Gnieźnieńskim

Projekt ŚWiAT w Powiecie Gnieźnieńskim

przez ks

Projekt ŚWiAT – Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie to inicjatywa edukacyjna, stworzona przez Powiat Gnieźnieński. Głównym celem tego projektu jest budowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Starosta gnieźnieński, Piotr Gruszczyński, podkreśla, że dzięki współpracy z Gminą Kłecko i gościnności burmistrza Adama Serwatki, mają możliwość zainaugurowania sezonu wakacyjnego i jednocześnie zwrócić uwagę na konieczność ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

Projekt ŚWiAT skupia się na nowoczesnych metodach przekazywania wiedzy z zakresu meteorologii i szeroko pojętej ekologii. Jego formuła zdobyła już ogólnopolskie zainteresowanie. Jest to inicjatywa, która ma na celu edukację i podnoszenie świadomości młodych ludzi w kwestiach związanych z ochroną środowiska.

Projekt ŚWiAT daje możliwość pogłębiania wiedzy na temat meteorologii oraz wpływu człowieka na środowisko naturalne. Poprzez alternatywne technologie i innowacyjne podejście, uczestnicy projektu mają szansę lepiej zrozumieć, jak ich działania mogą mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. W ten sposób projekt stawia na rozwijanie postaw ekologicznych i odpowiedzialnego podejścia do środowiska.

Dzięki zaangażowaniu Powiatu Gnieźnieńskiego, Gminy Kłecko i wielu innych partnerów, projekt ŚWiAT ma potencjał dotarcia do szerokiego grona młodych ludzi i przyczynienia się do budowy bardziej ekologicznej przyszłości.

Pan Tomasz Zubilewicz opowiadał niezwykłą historię o ogrodzie meteorologicznym znajdującym się na terenie gminy Kłecko. Ogród ten skupia się na temacie retencji wody jako środka zaradczego wobec skutków suszy – podkreśla Anna Jung, wicestarosta gnieźnieńska i pomysłodawczyni projektu. W ramach projektu ŚWiAT, w dziewięciu gminach powiatu, powstały nowoczesne ogrody meteorologiczne, wyposażone w profesjonalny sprzęt do badania pogody oraz zaprojektowane specjalnie ścieżki edukacyjne. Dzięki współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej możliwe jest badanie składników pogody i analiza ich wpływu. Dodatkowo, interaktywne ścieżki edukacyjne w ogrodach pozwalają odwiedzającym lepiej zrozumieć i docenić unikalne zasoby lokalnego dziedzictwa przyrodniczego.

Impreza na plaży w Kłecku nie tylko oferowała rozrywkę w postaci muzyki, atrakcji wodnych dla dzieci, gastronomii, zabaw i animacji, które zostały przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku i Centrum Kultury eSTeDe w Gnieźnie. Miała ona również na celu promowanie zdrowia i bezpieczeństwa. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obecność tych instytucji i organizacji podczas imprezy miała na celu zwrócenie uwagi na znaczenie dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo. Przedstawiciele szpitala mieli możliwość udzielania informacji na temat zdrowego stylu życia, udzielania porad medycznych i podnoszenia świadomości na temat konieczności dbania o zdrowie. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Ochotnicze Straże Pożarne zapewniały wsparcie i nadzór w zakresie bezpieczeństwa na plaży oraz ogólnego bezpieczeństwa podczas imprezy.

Dzięki zaangażowaniu tych instytucji i organizacji, impreza na plaży w Kłecku miała nie tylko charakter rozrywkowy, ale również edukacyjny i promocyjny. Miała na celu podkreślenie znaczenia zdrowia, bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zachowania się w różnych sytuacjach, szczególnie podczas letnich aktywności na plaży.

Zdjęcie za: https://powiat-gniezno.pl/pl/aktualnosci/6148

You may also like

Zostaw komentarz