Strona główna » Gmina Czerniejewo przystąpiła do projektu „Mobilny Urzędnik”

Gmina Czerniejewo przystąpiła do projektu „Mobilny Urzędnik”

przez fg

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych od 1 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo uruchomiona zostanie usługa „Mobilnego Urzędnika”.

Gmina Czerniejewo przystąpiła do projektu pt. „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?
Z usługi Mobilnego Urzędnika mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Czerniejewo, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej lub starszego wieku (65+) mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Osoby zainteresowane usługą Mobilnego Urzędnika mogą liczyć na załatwienie wybranych spraw realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak zgłosić chęć korzystania z usługi Mobilnego Urzędnika?
Aby skorzystać z obsługi „Mobilnego Urzędnika” należy dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numerem 61429 13 51. Zgłoszenia są przyjmowane codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo (poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00). W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu do kontaktu. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo odpowiedzialny za realizację usługi, ustali dogodny termin wizyty i sposób załatwienia sprawy. Urzędnik dostarczy bezpośrednio do domu wszystkie potrzebne druki wniosków, pomoże w ich wypełnieniu oraz przyjmie je i zarejestruje w urzędzie.

Jakie czynności mogą zostać wykonane w ramach usługi Mobilnego Urzędnika?

 1. wniosek o wycinkę drzew,
 2. wniosek o uzyskanie dotacji na wymianę pieca i fotowoltaiki,
 3. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. wniosek o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 5. wniosek na utylizacje azbestu,
 6. wniosek o przydział drewna pochodzącego z wycinki,
 7. zezwolenie na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi publicznej,
 8. nadanie numeru porządkowego,
 9. najem socjalny lokalu komunalnego,
 10. zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości
  i środków transportowych,
 11. zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek kształcenia specjalnego.

Usługa Mobilnego urzędnika jest bezpłatna

czerniejewo.pl

You may also like

Zostaw komentarz