Strona główna » Konkurs na dyrektora II LO w Gnieźnie rozstrzygnięty

Konkurs na dyrektora II LO w Gnieźnie rozstrzygnięty

przez fg

W dniu 23 marca 2022 roku w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatką na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie została pani Róża Grabowska nauczycielka z wieloletnim stażem i dotychczasowa dyrektorka szkoły.

Pani Róża Grabowska zarządzająca szkołą od 1 września 2017 roku, była jedynym kandydatem, który przystąpił do konkursu. Oceną formalną i merytoryczną złożonej aplikacji zajęła się komisja konkursowa w składzie:

3 przedstawicieli organu prowadzącego,
2 przedstawicieli Kuratorium Oświaty (nieobecność jednego przedstawiciela)
2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
2 przedstawiciel Rady Rodziców,
2 przedstawiciel związków zawodowych (ZNP i NSZZ Solidarność).

Oprócz wymaganego m.in. stażu pracy, odpowiedniego wykształcenia oraz posiadanych kompetencji osoba aplikująca na dyrektorskie stanowisko była także podczas rozmowy kwalifikacyjnej szczegółowo sprawdzana pod kątem umiejętności interpersonalnych. W jej trakcie musiała także zaprezentować swoją wizję dalszego funkcjonowania i rozwoju szkoły. W najbliższym czasie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podejmie ostateczną decyzję co do powołania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

Powiat Gniezno

You may also like

Zostaw komentarz