Strona główna » Muzeum otrzymało dotację z MKiDN

Muzeum otrzymało dotację z MKiDN

przez fg

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –  Ochrona Zabytków Archeologicznych  2022 – uzyskało dotację na projekt Między ziemią, wodą i powietrzem. Metody nieinwazyjne a dziedzictwo archeologiczne Lednickiego Parku Krajobrazowego (Wniosek nr 198441/21, projekt jednoroczny – 2022) w wysokości 53.600 zł. Koszt całkowity projektu to 84.500 zł.

Projekt ma na celu zaprezentowanie komplementarnego podejścia do rozpoznania dziedzictwa archeologicznego na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego. W ostatnich latach obszar ten był przedmiotem kilku projektów, w ramach których przeprowadzono rozpoznanie akwenu jeziora Lednica oraz terenów rolnych i leśnych LPK. Z uwagi na różnorodność badanych obszarów konieczne było zastosowanie adekwatnych metod prospekcyjnych. W konsekwencji powstał unikatowy w skali kraju zasób danych dotykający różnych aspektów krajobrazu, który jednak nie był dotychczas przedmiotem kompleksowej analizy. W ramach realizowanego zadania zespół specjalistów podejmie próbę zebrania dotychczasowych doświadczeń, zarówno w aspekcie metodycznym, jak i interpretacji uzyskanych wyników. Efekty tych prac zostaną zaprezentowane w publikacji, która w zamierzeniu autorów będzie stanowić propozycję modelowego badania obszarów zróżnicowanych pod względem form ukształtowania, pokrycia i użytkowania terenu.

Ryc. 1. 2017 rok – Projekt „Kolebka Piastów – archeologiczne prospekcje podwodne w rejonie jeziora Lednickiego” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ochrona zabytków archeologicznych. Most Gnieźnieński, zachodni brzeg — belki i pozostałości pali na mapie batymetrycznej uzyskanej w oparciu o nieinwazyjne prospekcje przy pomocy sondy wielowiązkowej, profilografa osadów dennych oraz magnetometru. oprac. Mateusz Popek

Ryc. 2. 2017 rok – Projekt „Kolebka Piastów – archeologiczne prospekcje podwodne w rejonie jeziora Lednickiego” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ochrona zabytków archeologicznych. Pomiary magnetometryczne na jeziorze Lednica (fot. Ze zbiorów Instytutu Morskiego w Gdańsku)

Ryc. 3. 2020 r. – Projekt „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Lotnicze skanowanie laserowe Ostrowa Lednickiego i Ledniczki przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego (fot. Andrzej Kowalczyk)

Ryc. 4. 2021 r. – Projekt „Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne. Przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Dokumentacyjne zdjęcie lotnicze grodziska w Moraczewie, gm. Łubowo (fot. Andrzej Kowalczyk)

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

You may also like

Zostaw komentarz