Strona główna » Powiat Gnieźnieński stawia na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Powiat Gnieźnieński stawia na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

przez fg

Powiat Gnieźnieński przygotowuje się do efektywnego wykorzystania środków unijnych na lata 2021-2027 i przystępuje do Stowarzyszenia ZiT Gniezno.

Środki przeznaczone na projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego to prawie 15 milionów euro. Przy pomocy instrumentu ZiT, partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego, gmin i powiatu, może realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane  w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021 2021+) w obszarze m.in.

– rozwoju infrastruktury transportu łączącego gminy (w tym rozwoju infrastruktury rowerowej),
– publicznych e-usług,
– edukacji,
– poprawy stanu środowiska naturalnego
– zwiększenia efektywności energetycznej.

– Doświadczenie zaprzyjaźnionych gmin już w przeszłości pozwoliło nam realizować projekty z wykorzystaniem dobrych praktyk, a niejednokrotnie uniknąć błędów i pomyłek. My te relacje chcemy kontynuować. Powiat Gnieźnieński, dzięki właśnie silnej współpracy z samorządami opracowuje aktualnie mapę ścieżek rowerowych z podziałem na ścieżki istniejące i te, których powstanie planuje się w kolejnych latach. Ma to być punkt wyjścia do przygotowania strategii oraz dokumentacji niezbędnej do aplikowania. Tylko na rozwój infrastruktury drogowej, w tym ścieżek rowerowych przeznaczono ok. 7 mln Euro dla naszego obszaru. Jest więc o co walczyć. – podsumowuje Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński.

Powiat Gniezno

You may also like

Zostaw komentarz